Figyelem!

 

A termékkínáltunk jelenleg frissítés alatt áll! Természetesen a webáruház továbbra is zökkenőmentesen üzemel.

 

Amennyiben az Ön által megrendelt termékkel kapcsolatban változás van, amely még a webáruházban nem került módosításra, felvesszük Önnel a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben. Megértését köszönjük!

 

Adatvédelem

Adatvédelmi Nyilatkozat


1. Az Adatvédelmi Nyilatkozat tárgya, hatálya

 

1.1 A Zöld Alföld Higiénia Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) ezen Adatvédelmi Nyilatkozattal (továbbiakban: Nyilatkozat) elkötelezi magát a biztonságos és megbízható Internetes kereskedelem, a személyes adatok és személyiségi jogok védelme mellett.

 

1.2 A Nyilatkozat tárgyi hatálya alá tartozik valamennyi, az Üzemeltető által üzemeltetett Honlap, így a www.zoldalfold.hu, és a www.takaritoszolgalat.hudomain nevű oldalak.

 

1.3 A Nyilatkozat személyi hatálya alá tartozik az Üzemeltető és a Honlap Felhasználója.

 

1.4 Az Üzemeltető által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja jelen Nyilatkozat teljes tartalmát.

 

2. Általános adatvédelmi rendelkezések

 

2.1 A Honlapon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor ad meg. A Honlap használata a Honlap látogatása során rögzített adatokkal végzett adatkezelések tekintetében a Nyilatkozatban meghatározottak elfogadásának, és az itt meghatározott adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.

 

2.2 A Webshopon keresztül megvásárolható termékek megrendeléséhez nem szükséges regisztráció, így a megrendelés során megadott személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást az érintettek a megrendeléssel egyidejűleg adják meg.

 

2.3 A Honlapon megadott, illetve a látogatás során rögzített személyes adatok kezelője az Üzemeltető.

 

2.4 Az Üzemeltető kötelezettséget vállal a Nyilatkozatban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos magyar jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására. Különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, valamint az adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről szóló ajánlására.

 

3. A személyes adatok feldolgozására és védelmére vonatkozó információk

 

3.1 Név nélküli adatok

 

Az Üzemeltető Internetes oldalainak látogatása során általánosan hozzáférhető oldalakon szabadon és név nélkül kereshet a Felhasználó. A név nélküli internetes adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot, az ilyen látogatást az Üzemeltető kizárólag statisztikai célokra használja fel, az Internetes megjelenés optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére. Rögzítésre csak a domain név, az IP-cím, a számítógép konfigurációja és a böngésző típusa kerül. Szintén automatikusan rögzítésre kerülnek azok az internet-oldalak, ahonnan a Felhasználó eljutott az oldalra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, felhasználói profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni és teljesen névtelen marad. Ezen felül a böngészés nincs nyomon követve.

 

3.2 Feldolgozásra kerülő személyes adatok

 

A Honlap látogatása során rögzített személyes adatok Üzemeltető általi kezelésének célja a Honlap hibamentes és felhasználóbarát módon történő működtetése, és a szolgáltatások, megrendelések teljesítése. Az adatok által az Üzemeltető azonosítani tudja a Felhasználót, illetve a megrendelés lebonyolítását segíti.

 

  • A hírlevélre vagy hírcseppekre való feliratkozásnál a Felhasználó E-mail címének megadásával járul hozzá, hogy az Üzemeltető saját reklámcéljaira felhasználja azt. A hírlevélre való feliratkozáskor az adatok a hírlevél listán kerülnek rögzítésre.

  • A megrendelés során szükséges a kiszállítási, illetve számlázási adatok megadása. Ezek az egyetlen olyan személyes adatok, amelyeket az Üzemeltető feldolgoz.

3.3 A Felhasználó által megadott személyes és számlázási adatokat (név, cím, telefonszám stb.) az Adatvédelmi Törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, tanácsadási célokra, valamint saját reklámcélokra használja fel az Üzemeltető. A szolgáltató az adatokat - az azonosításon kívül - legfeljebb anonimizált formában használja fel statisztikai célokra.

 

3.4 A személyes adatok az Üzemeltető és alkalmazottai számára hozzáférhetőek. Az Üzemeltető felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a személyes adatokat kizárólag az adott feladat jogszerű teljesítéséhez használja, és hogy Üzemeltető titoktartási kötelezettsége a tevékenység befejezte után is fennáll.

 

3.5 Az Üzemeltető és alkalmazottai behatóan ismerik az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos szabályokat, az adatok védelmére és titoktartásra kötelezettek, ezek megszegése esetén tisztában vannak a büntetőjogi következményekkel.

 

3.6 A félbehagyott, illetve idő közben az oldalról kilépve a kérdőíveken kitöltött mezők adatait a rendszer sehol nem tárolja el.

 

3.7 Az Üzemeltető gondoskodik arról, hogy a személyes adatok arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A személyes adatok harmadik félnek történő átadására csak törvényileg szigorúan szabályozott esetekben kerülhet sor – ilyen a jogszabály vagy végrehajtandó bírósági ill. hatósági határozat által előírt kötelező esetek, illetve az érintett hozzájárulása. A szállítónak a megrendelt áru leszállítása céljából átadhatók a megrendelő adatai.

 

3.8 A Honlapon előfordulhatnak linkek más cégek weboldalaira. Az Üzemeltető nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen Nyilatkozat csak az Üzemeltető által üzemeltetett Honlapra vonatkozik.

 

4. A Felhasználó jogai és kötelezettségei személyes adatai tekintetében

 

4.1 A Felhasználó Adatvédelmi Törvényben lefektetett jogai, különös tekintettel:

 

  • Tájékozódási jog - az Adatvédelmi Törvény értelmében jogában áll az Üzemeltető által rögzített adatairól felvilágosítást kérni.

  • Ellenvetési jog - az Adatvédelmi Törvény értelmében joga van a nem megengedett adatok törlésére/korlátozására, a helytelen adatok helyesbítésére. Ezen kérés azonban nem érinti a számlázási és a könyvelési adatokat.

  • Helyesbítés, törlés, korlátozás - az Adatvédelmi Törvény értelmében jogában áll adatainak reklám, piac- vagy közvélemény-kutatás céljából történő használatát korlátozni.

4.2 Az Üzemeltető biztosítja a Felhasználókat, hogy az Adatvédelmi Törvény előírásai szerint megtesz minden szükséges technikai és szervezeti lépést, hogy a személyes adatokat megvédje.

 

4.5 A Felhasználó köteles a megrendelés során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni az adatlap kérdéseire vonatkozóan.

 

4.6 A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen Nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

 

4.7 A megrendeléssel vagy hírlevélre feliratkozással összefüggésben más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a felelősség az adatkezeléshez (ideértve az adattovábbítást, és az Üzemeltető által személyes adatokkal végzett adatkezelési műveleteket is) szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a más személyes adataival való visszaélés jogellenes.

 

5. A személyes adatok tárolása

 

5.1 Az adatokat az Üzemeltető addig tárolja, amíg a Felhasználóz igénybe veszi az egyes szolgáltatásokat, illetve amíg a Felhasználó nem él a törlés vagy korlátozás jogával.

 

5.2 A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az Üzemeltető műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti. Az Üzemeltető ugyanakkor kijelenti azt is, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem áll módjában vállalni.

 

6. Tájékoztatás

 

6.1 Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.

 

6.2 Az Üzemeltető jelen Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket - a vonatkozó jogszabályok keretein belül - bármikor módosíthatja, mely módosításokat a Felhasználó a Honlap megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

6.3 A Zöld Alföld Higiénia Kft. adatvédelmével kapcsolatban forduljon az ügyfélszolgálathoz, ahol felvetései vagy panasza esetén szívesen állnak rendelkezésére.Cookie / Süti kezelés
 

Mik a Cookiek?

A cookie-k olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a számítógépén tárolódnak (vagy más internet képes eszközökön, mint okostelefonokon vagy táblagépeken), amikor meglátogat egy weboldalt. Egy cookie általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan a cookie jött, a cookie „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad az eszközén) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

 

Zöld Alföld Higiénia Kft.
6400 Kiskunhalas
Mátyás tér 9.
+36-77/425-756

✉️ info@zoldalfold.hu